Gras maaien

Waarom gras maaien

Het doel van het maaien van een gazon is het gras kort genoeg te houden om mooi en netjes te zijn, zonder dat de capaciteit om flink te groeien wordt verstoord. Te kort maaien van een gazon verzwakt het gras en geeft mos en gazononkruiden een kans. Aan de andere kant kunnen, als het gras te lang wordt gelaten, ruwere grassoorten gaan overheersen en de fijne soorten zullen achteruitgaan. Het best is om regelmatig, maar niet te kort te maaien. Het houdt niet alleen het gras op een redelijke lengte maar bevordert ook het uitstoelen, wat de dikte van de grasmat vergroot en de ontwikkeling van mos en onkruid tegen gaat. Nog een voordeel van deze methode is, dat er minder maaisel af komt. Het gazon kan bovendien sneller en makkelijker worden gemaaid als er regelmatig in plaats van sporadisch wordt gemaaid.

De maaihoogte van uw grasmaaier

De beste maaihoogte word bepaald door de soorten grassen (het gebruikte mengsel), het jaargetijde en de functie van het gazon. Van het voorjaar tot het begin van de herfst wordt het fijnste gazon op 2 cm gemaaid (alleen golflinks nog wat korter) , gemiddelde gazons op 3-4 cm en speelweiden en stukken met grof gras eventueel op 4 à 5 cm. Bij warm, droog weer kunt u het gras beter iets (50%) langer laten om de noodzaak van sproeien binnen de perken te houden. Ook onder bomen moet het gras wat langer zijn.

Als de grond zo zacht of nat is, dat de wielen of rollers van de machine erin zakken, kunt u beter even wachten met maaien of daarmee rekening houden en de machine wat hoger afstellen.

Een zeer kort gemaaid gazon heeft meer verzorging nodig. Behalve vaker maaien moet er ook vaker worden bemest en gesproeid. Als het gazon eenmaal te kort is gemaaid, zijn de grasplanten soms beschadigd en kan de groei meerdere weken achterop raken. Dat komt dan doordat de beschadigde planten weer helemaal vanuit de wortels moeten uitlopen. U kunt dan ook meer last krijgen van mos en onkruid.

Hoe vaak gras maaien?

Als u het gras eenmaal op de juiste hoogte heeft, moet u het regelmatig maaien om het zoveel mogelijk op dezelfde hoogte te houden. Als vuistregel geldt: maaien als het gras met de helft is gegroeid. Dus als het gras op 4 cm moet zijn, bij 6 cm maaien. Hoe vaak maaien nodig is, hangt af van het seizoen en factoren als weer, bemesting, sproeien, de soorten gras en de gezondheid van de grasmat. Heel fijne gazons moeten meestal om de 2 of 3 dagen worden gemaaid, gemiddelde gazons om de 4 of 5 dagen. In de zomer bij wat hoger gras elke 10-14 dagen. In de praktijk wordt meestal eens per week gemaaid. Houd met uw mogelijkheden qua tijdsindeling daarmee rekening bij de keuze van uw grasmat. Zeer lang geworden gras mag u alleen in etappes van meerdere dagen steeds korter maaien. Het heeft dus geen zin om tijd uit te sparen door het gras heel lang te laten worden en dan in één keer kort te maaien. Dat is heel slecht voor het gras.

Het grasmaaisel weghalen of niet

De meeste tuiniers verwijderen het maaisel van het gazon meestal met een opvangbak aan de machine. Er is een aantal redenen dat daarvoor pleit. Bij nat weer koekt het gemaaide gras bij het oppervlak samen. Dat verhindert de toetreding van de lucht en het gazon wordt steeds lelijker omdat het samengekoekte maaisel zeer langzaam verteert. Zaden van onkruiden en eenjarige weidegrassen krijgen kans op kieming, terwijl afgesneden stengels van planten als klaver en ereprijs ook blijven liggen en kunnen bewortelen. Het laten liggen van het maaisel bevordert ook de activiteit van wormen en het maakt het gazon zachter en weelderiger. Tijdens een zacht, vochtig najaar maakt dit het gazon gevoeliger voor ziekten, die onder dergelijke omstandigheden onverwacht welig kunnen tieren.

Er zijn echter ook voordelen van het laten liggen te noemen. In de eerste plaats gaat het maaien makkelijker zonder opvangbak. In de tweede plaats werkt het maaisel als mulchlaag en verhoogt de resistentie tegen droogte en bestrijdt het mos. Toch moet u onder normale omstandigheden het gras weghalen. Bij warm, droog weer zonder mogelijkheid om te sproeien kunt u het er op laten liggen.

Gooi het maaisel na het bij elkaar gehaald te hebben niet gewoon op de composthoop. Maaisel van gras bevat veel vocht en als u het nog vers en nat toepast, rot het tot een zwartgroene glibberige massa. Van normaal composteren is dan geen sprake.

Kleine hoeveelheden kunt u wel vers in de compostbak gooien als ze door dunne laag tuinafval worden afgewisseld. Grote hoeveelheden moet u voor het composteren eerst drogen. Doe dit of door het maaisel dun uit te spreiden, of door het op een losse hoop te zetten, die u herhaaldelijk omzet, zoals ook hooi wordt gekeerd en gedroogd.

Mulchmaaien

Er is echter een tweede maaimethode, het zogenaamde mulchmaaien, niet te verwarren met de mulchlaag van grof maaisel die hierboven werd genoemd. Bij het mulchmaaien wordt het afgemaaide gras in de machine nog eens in de maaikap omhoog geblazen en door een speciale messenset bij het neerkomen nog eens extra fijn geslagen. Van de grasstructuur is bij de minieme deeltjes die dan overblijven, weinig meer te herkennen. Het verpulverende gras zakt in de grasmat, verteert daar zeer snel en dient dan als voeding voor het gras. Er zijn grasmaaiers die speciaal voor dit mulchmaaien zijn ontworpen. Voor andere typen maaiers, met name cirkelmaaiers, zijn vaak speciale sets mulchmessen te koop die na montage het gewenste effect geven. Mulchmaaiers geven een besparing op tijd, meststoffen, onkruid- en mosgroei, maar het verse fijne maaisel kan ook tijdelijk hinderlijk aan schoenen en kleding plakken.

Maaiproblemen

Ribbels zijn een serie smalle, evenwijdige strepen van afwisselend langer en korter gras. Dit effect krijgt u met cilindermaaiers met lage snelheid en een klein aantal messen, waardoor ze weinig sneden maken in verhouding tot de afgelegde afstand. Het kan ook voor komen als het gras te lang is voor de afstelling van de machine. Als dat het geval is, kunt u de machine hoger afstellen.

Wasbordeffect is het optreden van ongelijkmatig golven of ribbels. Het gras varieert van lang aan de top van een (wasbord) golf tot kort er tussenin. Dit komt voor als het gras altijd in dezelfde richting wordt gemaaid en vooral bij machines met een motor. Verander het maaipatroon en de richting waarin u maait bij elke keer maaien. Kapot geslagen gras of onregelmatig maaien wordt veroorzaakt door botte of niet goed afgestelde messen of door een beschadigde bodemplaat van de machine. Controleer de machine en stel hem zo nodig beter af of repareer hem.

Scalperen (kaal maaien) gebeurt als er onregelmatigheden in het oppervlak zitten. verhoog de maaihoogte en verbeter het oppervlak van het gazon: corrigeer kleine onregelmatigheden met compostaarde en grote door het opnemen van de grasmat en waar dat nodig is grond weghalen of toe te voegen.

Laatste Nieuws

Voltooide Projecten

Vrijblijvende offerte?


Graszoden


Oppervlakte m²

Soort grond


Gazonmest

Oud gazon verwijderen en afvoeren?

Vragen?