Gazon dressen

Gazon dressen met compost en zand 

Hierbij wordt een mengsel van aarde, zand en goed verteerd organisch materiaal op het gazon gestrooid om onregelmatigheden in het oppervlak weg te werken. Er zijn niet veel gazons die zonder compost strooien mooi vlak zijn. Oudere gazons kunnen om allerlei redenen een ongelijk oppervlak hebben, bijvoorbeeld door inzakkende mollengangen, reparaties aan de grasmat, het uitgraven van onkruid, activiteiten van kinderen enz. Nieuwe gazons kunnen een paar maanden na het inzaaien of graszoden leggen onregelmatigheden gaan vertonen door inklinken van de grond.

Compostaarde strooien

De ongelijke plekken kunnen deels door rollen worden weggewerkt, maar dat zal meestal de grond plaatselijk samendrukken, wat daar slechtere groei veroorzaakt. Daarom is het beter het peil van kuilen geleidelijk te verbeteren door het strooien van compostaarde. Compostaarde strooien gebeurt ook om de bovenlaag van de grond te verbeteren. Op moeilijke grond (zand, klei) zullen jaarlijkse laagjes compost geleidelijk een bovenlaag geven van betere grond, waarin de zich ontwikkelende uitlopers van de grassen kunnen wortelen en zo de grasmat dikker maken. Op zwaardere grond die met een vork met holle tanden is belucht, verbetert zandige aarde die in de achtergebleven gaten wordt geveegd, de drainage en de algemene toestand van de grasmat behoorlijk. De compostaarde helpt ook bij het verteren van de viltlaag.

Gazondressen met organisch materiaal

Meestal kan goed verteerde bladaarde of tuincompost wel worden gebruikt. Denk erom dat de laatste dikwijls levend zaad bevat als de warmte tijdens het verteringsproces niet hoog genoeg was.

Het juiste mengsel voor uw gazon

Een eenvoudige formule is: drie delen zandige tuinaarde, zes delen zand en een deel turfmolm. Dit kunt u zo nodig wijzigen door bijvoorbeeld op zandgrond minder zand te nemen en op zware klei meer. Zand kunt u ook zonder meer gebruiken op zware grond, omdat het oppervlak dan beter opdroogt en grassen met uitlopers beter wortelen. Als u echter te veel gebruikt, kan er een onstabiele laag worden gevormd die in latere jaren problemen geeft. U kunt ook alleen of als hoofdbestanddeel turfmolm gebruiken, maar als u dat te vaak doet, kan het aanleiding geven tot een sponzig oppervlak dat gauw uitdroogt en dan heel moeilijk water opneemt.

Wanneer compostaarde strooien?

Strooi vroeg in de herfst als onderdeel van het renovatieprogramma. Doe het na het uitharken en beluchten - als het gras nog groeit - omdat het gras dan door de compostlaag heen groeit. Kies een tijd waarin zowel de grasmat als het weer droog zijn en dit ook zullen blijven tot het werk klaar is. Maai het gras kort voor het strooien. Zorg ervoor dat het compostmengsel vrij droog is om verspreiding en egaliseren makkelijker te maken. Als er kleine, plaatselijke kuilen in het oppervlak zitten, breng daar dan wat compost op. Doe dat laat in februari of laat in het voorjaar of begin van de zomer, als de groei krachtig is. Probeer het niet in één keer volmaakt te krijgen – als het gras helemaal bedekt is, kan het afsterven en plaats maken voor mos en onkruid. Als u eenmaal een goed oppervlak heeft, is jaarlijks opnieuw strooien van compostaarde niet nodig, tenzij dit gebeurt om de toestand van de grond en grasmat te verbeteren.

Aanbrengen van de compostaarde

Strooi de compostaarde breedwerpig uit met een spade en werk het dan goed in de grasmat. Doe dit met de achterkant van een houten hark of maak er zelf een apparaat voor door een plak van ca. 1 m onder een hoek aan een lang handvat te bevestigen. Met beide over het oppervlak van het gazon schuiven om de compost van de hobbels af te schuiven en in de kuilen te werken. Hoeveel compostaarde er nodig is hangt gemiddeld af van de toestand van het gazon. Gemiddeld gebruikt men 2 kg per m², maar op zeer ongemakkelijke oppervlakken wordt wel 3-3,5 kg per m2 toegepast. Pas wel op voor een teveel, omdat daardoor fijner gras kan verstikkenen en bij vochtig weer de kans op ziektes groter wordt.

Laatste Nieuws

Voltooide Projecten

Vrijblijvende offerte?


Graszoden


Oppervlakte m²

Soort grond


Gazonmest

Oud gazon verwijderen en afvoeren?

Vragen?