Gazon bemesten

Voeding voor graszoden

Voeding is om twee redenen belangrijk. Ten eerste worden graszoden er sterker en dichter door en krijgen deze zodoende meer weerstand tegen droogte, ziekten, onkruid, mosgroei en sterk belopen. Ten tweede zorgt voeding van het gazon voor een blijvend goede kleur en structuur. Een nadeel van voeding is dat graszoden harder gaan groeien en daarom vaker moeten worden gemaaid.

Gazonmest in het voorjaar

Voor de meeste graszoden is een goede basisbemesting met organische mest in het vroege voorjaar de beste start voor een goede groei. Geef deze bemesting vroeg in het voorjaar, liefst bij zacht, bewolkt weer, als het gras stevig begint te groeien (van eind maart tot half april). Als het weer in die tijd niet geschikt is, kunt u twee of drie weken wachten met de bemesting. U kunt ook speciale gazonmest geven. Het best is een gazonmest die is samengesteld voor voeding in voorjaar en zomer.

Overweeg of een product met onkruidbestrijdingsmiddel nodig is. Het toepassen van een gecombineerd product vraagt minder werk, maar de bestrijding van onkruid kan met meer succes gebeuren als het middel wordt toegepast als gras en onkruid na de bemesting flink groeien. Als u een kant-en-klaar product gebruikt, moet u dat alleen doen in de door de fabrikant vermelde periode en volgens diens gebruiksaanwijzing.

Kunstmest en/of organische mest

De meningen verschillen over de vraag of het beter is snel werkende kunstmeststoffen te gebruiken of langzaam werkende organische meststoffen als beender- en hoornmeel. Het kan voordeliger zijn om een basismengsel van snel werkende stikstofmeststoffen te nemen als bijvoorbeeld het weer ongunstig is geweest en de behandeling moest worden uitgesteld, of als het gazon in de winter sterk is achteruitgegaan. Als de toestand van de grasmat goed is, is een gemengd voedingspatroon van eerst organische en daarna anorganische stoffen een uitstekende keus.

Als de kleur van de grasmat slecht is, kunt u aan de voorjaarsvoeding gecalcineerd ijzersulfaat toevoegen als u daaraan kunt komen. Gebruik van dit sulfaat 10 g per m². Het kan ook zijn dat deze stof al door de producent aan de mest is toegevoegd. Langwerkende kunstmeststoffen zijn ook ideaal in het gebruik. Daarvan hoeft bij siergazon maar eenmaal en bij een speelgazon tweemaal in de zomer een portie te worden gegeven.

Gazonmest in de zomer

Stikstof is het belangrijkste voedingsmiddel voor de bladproductie van een gazon en gedurende het hele groeiseizoen is een behoorlijke hoeveelheid stikstof in de grond noodzakelijk. In het late voorjaar of de zomer kan de groei achteruit gaan op gazons die erg kort zijn gemaaid of vroeg in het voorjaar snelwerkende kunstmest hebben gekregen. Als dat het geval is, kunt u 10-15 g per m² kunstmest voor het gazon geven. Bij droog weer het gazon eerst grondig nat maken! Meng de kunstmest met 100 g per m² zand om een gelijkmatige verdeling te garanderen en het gevaar van verbranding te verminderen. Geef dit gedurende het seizoen nog enkele malen, maar niet na eind augustus. Dan kan het namelijk leiden tot te sappig blad dat gevoelig is voor ziekten. Alternatieven voor stikstofrijke kunstmest zijn bloedmeel of fijn gemalen hoornmeel. Die stoffen werken langduriger en langzamer.

Gazonmest in de herfst

De jaarlijkse voorjaarsbemesting, aangevuld met een stikstofgift in de zomer, geeft meestal ruim voldoende voeding voor goede groei van het gras. Als de grasmat echter te lijden heeft gehad van droogte of vervilting, en aan het eind van de zomer kaal en dun is, kan vanaf oktober een geschikte herfstgazonmest worden gegeven. Daar zit weinig of geen stikstof, maar wel veel fosfaat en kali in om gezonde wortelgroei te bevorderen. De wortelgroei van gras begint na de koude periode alweer in januari. Gras groeit vanaf 6 graden ook bovengronds.

Wanneer bemesten

Strooi kunstmest als het gras droog is, maar de grond vochtig. Het liefst tijdens koel, buiig weer. Strooi niet als er niet binnen 48 uur regen is voorspeld. Mest dus nooit gedurende droogteperiodes, tenzij het niet anders kan. Doet u het toch, maak dan voor het mesten de grond door en door nat. Erna licht sproeien. Gelijkmatige en nauwkeurige verspreiding is zeer belangrijk omdat te veel kunstmest de grasmat kan verbranden of zelfs doden.

Strooien met de hand

Dit lukt het best als de kunstmest met droog zand of zandige grond is vermengd. Strooi in afgemeten stroken de helft van de aanbevolen hoeveelheid in de lengterichting over het gazon, daarna de andere helft dwars erop.

Mechanische verspreiding van gazonmest

Dit gebeurt meestal met een gewone strooiwagen. De gazonmest bevindt zich in de bak en wordt verdeeld via een balk met gleuven. Stel de machine zorgvuldig af en controleer hem met zorg door ermee over een krant of een betonnen pad te rijden om te zien of de mest in de juiste hoeveelheid wordt uitgestrooid. Strooi de mest in evenwijdige stroken, waarbij u langs het wielspoor van de vorige strook rijdt om overlappen te voorkomen. Net als bij strooien met de hand is het goed de helft van de hoeveelheid in lengterichting en de andere helft dwars er overheen te strooien. Er bestaat gevaar voor ongelijke verdeling als u de strooimachine keert. Als daar ruimte voor is, kunt u een lap stof of folie langs de rand van het gazon leggen en daar bij het keren overheen rijden. Er zijn ook strooiwagens met een slingerschijf. Deze kunt u goed op grote oppervlakken gebruiken, maar ze strooien niet altijd even gelijkmatig en er is een goed uitgekiend schema van elkaar gedeeltelijk overlappende stroken nodig. Door de chemische werking van vochtige kunstmest kan er gauw roest aan een strooiwagen optreden. Maak die na gebruik daarom goed schoon.

Laatste Nieuws

Voltooide Projecten

Vrijblijvende offerte?


Graszoden


Oppervlakte m²

Soort grond


Gazonmest

Oud gazon verwijderen en afvoeren?

Vragen?