Gazon beluchten

Wat is het gazon beluchten?

Beluchten is kort gezegd het prikken van gaten in het gazon om meer lucht in de grond te laten binnendringen. Alle wortels van landplanten hebben luchttoevoer nodig, omdat die helpt bij het opnemen van water en voedingstoffen. Als de lucht niet vrij de grond kan binnendringen, doordat de gronddeeltjes te dicht op elkaar zijn gedrukt, functioneren de wortels slecht en gaat het gras snel achteruit. Dat samendrukken wordt ‘verdichting’ van de grond genoemd.

Verdichting van uw gazon

In gazons komt een sterke verdichting meestal alleen plaatselijk voor, bijvoorbeeld waar een hoek van het gazon regelmatig gemakshalve wordt afgestoken. Een zekere mate van verdichting kan ook ontstaan door sport en spel en door het gewicht van de maaimachine en de persoon erachter na een heel seizoen regelmatig maaien. Het effect van verdichting is tweeledig. Ten eerste ontstaat er, doordat er minder of geen frisse lucht in de grond doordringt, een opeenhoping van kooldioxide. Dit beperkt de opname van vocht en voedingstoffen door de wortels. Bij warm, droog weer kan het gebeuren dat de hoeveelheid water die de wortels kunnen opnemen, niet voldoende is om het verlies door verdamping via het blad te compenseren en het gras zal verzwakken, op den duur bruin worden en doodgaan, ook al lijkt het genoeg water te krijgen. Ten tweede belet de verdichting dat het water vrij tot de wortels kan doordingen. En zo kunt u bij het sproeien worden misleid, doordat er water op het oppervlak staat. U denkt dat u genoeg water heeft gegeven, terwijl in feite het meeste water is weggelopen naar de paden en bloemperken. Bovendien kan bij nat weer regenwater aan het oppervlak blijven staan in plaats van weg te zakken. Dit verhindert het binnendringen van lucht nog meer, wat weer de verbreiding van mos en het ontstaan van een viltlaag bevordert.

Wanneer het gazon beluchten?

Slechts enkele gazons moeten ieder jaar opnieuw helemaal belucht worden, maar de meeste hebben wel een paar plekken die u voortdurend in de gaten moet houden. Belucht als de grasmat niet zo mooi meer is, vooral op plekken waar kinderen spelen, plekken die vol mos zitten waar het gras bij droog weer bruin word. Als u een nieuw ingezaaid gazon heeft, moet u het de eerste jaren beluchten om goede wortelgroei en een duurzame kruimelstructuur van de grond te bevorderen. Zo niet, dan kan drassigheid optreden waar de grondlagen verstoord zijn en slib (fijne gronddeeltjes) in de grond is gaan overheersen, of waar nieuwe, zwaardere grond is opgebracht. Jong gras zal daaronder lijden.

Beluchten in het voorjaar en de zomer

Plaatselijk verdichte stukken met een greep of beluchter met massieve tanden behandelen. Herhaal deze behandeling zo nodig elke vier of vijf weken als de grond vochtig is en het liefst bij koel, regenachtig weer. Sproei erna. In de zomer kunt u ook een prikbol gebruiken om iets dichtgeslagen oppervlakken los te maken en het binnendringen van vocht te verbeteren.

Beluchten In september

In deze maand wordt de diepere en meer algehele beluchting uitgevoerd, waaronder die met holle tanden, als onderdeel van het renovatieprogramma in de herfst, waarbij u eerst uitharkt en dan zandige grond strooit. Controleer wel even of de grond vochtig is, omdat het dan veel gemakkelijker gaat.

Beluchten In de winter

In het koude jaargetijde is plaatselijk prikken soms nodig om niet-wegzakkend water kwijt te raken. Het is het best dit te doen nadat u het verschijnsel heeft opgemerkt. Als het gazon te drassig is kunt u er beter niet op lopen.

Gereedschappen om te beluchten

Er zijn verschillende gereedschappen om te beluchten. Sommige daarvan doen niet veel meer dan in de grond prikken. Dit kan in de zomer nuttig zijn om een iets dichtgeslagen oppervlak los te maken, zodat regen of sproeiwater beter indringt, maar ze zijn veel waard als het om echte verdichting gaat. Kies gereedschappen die tenminste 7,5 cm en liefst 10-15 cm diep indringen.

Greep of tuinvork

Voor kleine stukjes is een gewone greep of tuinvork heel bruikbaar. Zet hem achterstevoren in de grond om het verticaal erin te krijgen. Trap hem in de grond met uw voet en wrik hem dan heen en weer. Dat zal de gaten wat groter maken en het toch mogelijk maken de greep er weer uit te trekken zonder het oppervlak van het gazon te beschadigen. Maak elk set gaatjes 10-15 cm van elkaar. Werk daarbij achteruit om dichttrappen van de beluchte grasmat te voorkomen.

Beluchters met holle tanden

Als de grond zwaar is of drassig, zijn beluchters met holle tanden beter. Elke holle tand steekt een pijpje grond uit, dat eruit gedrukt wordt als u hem weer in de grond steekt. Dit verbetert de verdichting doordat de grond kan uitzetten. De gaatjes werken als toegangskanaaltjes voor lucht en water en stimuleren nieuwe groei van de wortels. Als u klaar bent met beluchten veegt u de pijpjes grond weg. Strooi vervolgens een laagje zandige aarde over het gazon dat in de gaatjes wordt geveegd. Dit geeft blijvende kernen van meer water- en luchtdoorlatend materiaal in de grond.

Beluchtingmachines

Waar op grote schaal verdichting optreedt, kunt u machines op wielen kopen of huren. Deze worden of met de hand of machineaal voortbewogen. Ze hebben meestal verwisselbare, dichte of holle of platte (wigvormige) tanden of werken met stalen veren. Deze laatste maken een smalle lange insnijding die de wortels doorsnijdt en daarmee hun groei stimuleert.

Laatste Nieuws

Voltooide Projecten

Vrijblijvende offerte?


Graszoden


Oppervlakte m²

Soort grond


Gazonmest

Oud gazon verwijderen en afvoeren?

Vragen?